เนื้อหาสาระ ครอบคลุม ตรงตามความคาดหมาย

มาก - 75%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 8.3%

Total votes: 12
The voting for this poll has ended on: 31 Oct 2013 - 00:00
053025
Today
This Week
This Month
All days
50
339
1730
53025

Your IP: 54.166.122.65

กรมบัญชีกลาง (05-09/08/56)

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 5959

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.cgd.go.th  --> จัดซื้อจัดจ้าง --> ค้นหาขั้นสูงโดยพิมพ์เลขที่โครงการ

ประเภท   ประกาศเชิญชวน 

กระทรวง สาธารณสุข

วิธีการจัดหา สอบราคา

วันที่ 5-9 /8/56

ลำดับ หน่วยงาน ข่าว วันที่ลงประกาศ
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบ DPL ปี 54 (มีผู้ขายแล้ว) (เลขที่โครงการ : 56085108967) 09/08/2556 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง) (เลขที่โครงการ : 56085108542) 09/08/2556 
3 โรงพยาบาลนากลาง  สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ มีจอภาพและเครื่องบันทึกพร้อมควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (เลขที่โครงการ : 56085084249) 09/08/2556 
4 จังหวัดยโสธร  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085107615) 09/08/2556 
5 โรงพยาบาลนากลาง  สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ และมีจอภาพและเครื่องบันทึกพร้อมควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และความอื่มตัวของออกซิเจนในเลือด (เลขที่โครงการ : 56085066455) 09/08/2556 
6 โรงพยาบาลโชคชัย  สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันและชุดทันตกรรมหัตถการ (เลขที่โครงการ : 56085094200) 09/08/2556 
7 โรงพยาบาลโชคชัย  สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม (เลขที่โครงการ : 56085089181) 09/08/2556 
8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (เลขที่โครงการ : 56085102744) 09/08/2556 
9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085107774) 09/08/2556 
10 จังหวัดขอนแก่น  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 56085107759) 09/08/2556 
11 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบ DPL) 1 รายการ (มีผู้ขายแล้ว) (เลขที่โครงการ : 56085106768) 09/08/2556 
12 โรงพยาบาลพนัสนิคม  สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA (เลขที่โครงการ : 56085107348) 09/08/2556 
13 โรงพยาบาลวังทรายพูน  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085106620) 09/08/2556 
14 จังหวัดขอนแก่น  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (เลขที่โครงการ : 56085107218) 09/08/2556 
15 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ  สอบราคาซื้อเครื่องมือชุดทำคลอดระบบสูญญากาศ (เลขที่โครงการ : 56085018746) 09/08/2556 
16 โรงพยาบาลพนัสนิคม  สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(Complete Blood Count:CBC)แบบแยกเม็ดเลือดขาว 5 ชนิด จำนวน 30000 test (เลขที่โครงการ : 56085105767) 09/08/2556 
17 โรงพยาบาลวังสะพุง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติพร้อมแบบประมวลผล (เลขที่โครงการ : 56085105347) 09/08/2556 
18 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์พร้อมเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (เลขที่โครงการ : 56085105810) 09/08/2556 
19 โรงพยาบาลราชวิถี  สอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว แบบขอบพิเศษ จำนวน ๒๔ ลิ้น (เลขที่โครงการ : 56085100872) 09/08/2556 
20 โรงพยาบาลราชวิถี  สอบราคาซื้อเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง (เลขที่โครงการ : 56085100792) 09/08/2556 
21 โรงพยาบาลนครพิงค์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085104635) 09/08/2556 
22 โรงพยาบาลบึงสามัคคี  สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (เลขที่โครงการ : 56085103112) 09/08/2556 
23 โรงพยาบาลเบตง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085102019) 09/08/2556 
24 โรงพยาบาลท่าลี่  สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (เลขที่โครงการ : 56085103297) 09/08/2556 
25 โรงพยาบาลหัวหิน  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิด Volume จำนวน 3 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085101991) 09/08/2556 
26 โรงพยาบาลบางละมุง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นจ่ายยา ขนาด 40 ลิ้นชัก (เลขที่โครงการ : 56085101438) 09/08/2556 
27 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085089815) 09/08/2556 
28 จังหวัดสุโขทัย  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดตรวจรักษาและพื้นฟูทางการได้ยิน จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085087773) 09/08/2556 
29 โรงพยาบาลลับแล  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085098469) 09/08/2556 
30 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อเครื่องอุลตราซาวด์ (เลขที่โครงการ : 56085096616) 09/08/2556 
31 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อชุดแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 230,000 แถบ (เลขที่โครงการ : 56085101104) 09/08/2556 
32 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (เลขที่โครงการ : 56085097332) 09/08/2556 
33 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085099814) 09/08/2556 
34 สถาบันบำราศนราดูร  สอบราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าระบบชนิด Bipolar TUR-P จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085100394) 09/08/2556 
35 จังหวัดขอนแก่น  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (เลขที่โครงการ : 56085099265) 09/08/2556 
36 สถาบันโรคทรวงอก  สอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น (เลขที่โครงการ : 56085086616) 08/08/2556 
37 โรงพยาบาลบางเลน  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด(Glucose Strip)4500Test 2.Cholesterol 2กล่อง 3.Triglyceride 2กล่อง 4.HDL-Cholesterol 6กล่อง 5.HbA1C 2กล่อง 7.Microalbumin 4 กล่อง (เลขที่โครงการ : 56085085284) 08/08/2556 
38 สถาบันบำราศนราดูร  สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ไวรัส อินฟลูเอนซา เอ และ บี (เลขที่โครงการ : 56085085563) 08/08/2556 
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  สอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื่ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊ส อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร (เลขที่โครงการ : 56085080205) 08/08/2556 
40 จังหวัดนครสวรรค์  สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก (OY) (เลขที่โครงการ : 56065008198) 08/08/2556 
41 จังหวัดสงขลา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085082553) 08/08/2556 
42 โรงพยาบาลราชสาส์น  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085082174) 08/08/2556 
43 โรงพยาบาลศรีธาตุ  สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ (เลขที่โครงการ : 56085067959)  
44 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน จำนวน ๓ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085078199) 08/08/2556 
45 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ (เลขที่โครงการ : 56075144845) 08/08/2556 
46 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (เลขที่โครงการ : 56075193753) 08/08/2556 
47 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต (เลขที่โครงการ : 56075196849) 08/08/2556 
48 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085073439) 08/08/2556 
49 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกพร้อมอุปกรณ์ (เลขที่โครงการ : 56085002587) 08/08/2556 
50 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายลวดนำสายสวนและสายสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๔ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085012666) 08/08/2556 
51 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดปอดเทียมพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๒๐ ชุด (เลขที่โครงการ : 56075305895) 08/08/2556 
52 โรงพยาบาลบางเลน  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 1.ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 4500 Test 2.Cholesterol จำนวน 2 กล่อง 3.Triglyceride จำนวน 2 กล่อง 4.HDL-Cholesterol จำนวน 6กล่อง 5.HbA1C จำนวน 2กล่อง 6.LDL-Cholesterol จำนวน 2กล่อง 7.ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ จำนวน 2 กล่อง (เลขที่โครงการ : 56075209066) 07/08/2556 
53 โรงพยาบาลสิงห์บุรี  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ปริมาตรสารละลายเข้าหลอดเลือด 3 ทาง จำนวน 3 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085078584) 07/08/2556 
54 จังหวัดนครราชสีมา  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (เลขที่โครงการ : 56085076680) 07/08/2556 
55 โรงพยาบาลสมุทรปราการ  สอบราคาซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (เลขที่โครงการ : 56085068000) 07/08/2556 
56 จังหวัดมหาสารคาม  สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085072345) 07/08/2556 
57 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจหาโรคไข้เลือดออกเดงกี่อย่างเร็ว (เลขที่โครงการ : 56085077398) 07/08/2556 
58 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (เลขที่โครงการ : 56085077271) 07/08/2556 
59 โรงพยาบาลหนองบัวแดง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่อง X-Ray ขนาดไม่น้อยกว่า 500MA (เลขที่โครงการ : 56085075444) 07/08/2556 
60 โรงพยาบาลบ้านโป่ง  สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085076572) 07/08/2556 
61 โรงพยาบาลอุดรธานี  สอบราคาซื้อเข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้วและด้ามจับเข็มเจาะ (เลขที่โครงการ : 56085075436) 07/08/2556 
62 โรงพยาบาลหาดใหญ่  สอบราคาซื้อตู้เพาะเชื้อ Incubator ขนาดใหญ่ (เลขที่โครงการ : 56085076363) 07/08/2556 
63 โรงพยาบาลอุดรธานี  สอบราคาซื้อชุดให้เกล็ดเลือด และ SINGLE BLOOD BAG CPDA-1 (เลขที่โครงการ : 56085075177) 07/08/2556 
64 โรงพยาบาลเรณูนคร  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กลุ่มที่ ๑) (เลขที่โครงการ : 56085071907) 07/08/2556 
65 จังหวัดน่าน  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085065432) 07/08/2556 
66 จังหวัดปราจีนบุรี  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085024949) 07/08/2556 
67 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ฯ จังหวัดสุรินทร์ (เลขที่โครงการ : 56085074035) 07/08/2556 
68 โรงพยาบาลหาดใหญ่  สอบราคาซื้อสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน (Mini Air drill) (เลขที่โครงการ : 56085046055) 06/08/2556 
69 โรงพยาบาลหนองบุนนาก  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085054115) 06/08/2556 
70 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085031449) 06/08/2556 
71 โรงพยาบาลทองแสนขัน  สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เลขที่โครงการ : 56085034388) 06/08/2556 
72 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085031235) 06/08/2556 
73 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085031082) 06/08/2556 
74 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๖ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085023044) 06/08/2556 
75 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085018449) 06/08/2556 
76 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๕ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085016672) 06/08/2556 
77 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจ Hemoglobin A1C ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085014921) 06/08/2556 
78 จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจ CD4 จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085011230) 06/08/2556 
79 โรงพยาบาลพังโคน  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 7 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085053080) 06/08/2556 
80 โรงพยาบาลชลประทาน  สอบราคาซื้อที่นอนลม ครั้งที่ 2 (เลขที่โครงการ : 56085051608) 06/08/2556 
81 จังหวัดอุบลราชธานี  สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเพื่อใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) (เลขที่โครงการ : 56085036907) 06/08/2556 
82 โรงพยาบาลกะเปอร์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ประจำ รพ.สต. จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085050104) 06/08/2556 
83 จังหวัดบุรีรัมย์  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ๓๐๐mg injection ,๕๐ml (เลขที่โครงการ : 56085050984) 06/08/2556 
84 โรงพยาบาลชะอำ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 56085049180) 06/08/2556 
85 โรงพยาบาลหนองคาย  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (EMG) (เลขที่โครงการ : 56085041161) 06/08/2556 
86 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่ติดเพดานหลอดฮาโลเจน (เลขที่โครงการ : 56075125912) 06/08/2556 
87 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สอบราคาซื้อสำลีปั้นก้อนปาศจากเชื้อ ขนาด 0.35 GM. จำนวน 2 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085045343) 06/08/2556 
88 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่โครงการ : 56075304359) 06/08/2556 
89 จังหวัดพังงา  สอบราคาซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา (เลขที่โครงการ : 56085015207) 05/08/2556 
90 สถาบันโรคทรวงอก  สอบราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (เลขที่โครงการ : 56085046791) 05/08/2556 
91 จังหวัดขอนแก่น  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (เลขที่โครงการ : 56085043765) 05/08/2556 
92 จังหวัดเชียงราย  สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร (Per-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก (เลขที่โครงการ : 56085040277) 05/08/2556 
93 จังหวัดขอนแก่น  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (เลขที่โครงการ : 56085045570) 05/08/2556 
94 โรงพยาบาลยะลา  สอบราคาซื้อTidal volum จำนวน ๓ เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085044323) 05/08/2556 
95 จังหวัดสระบุรี  สอบราคาซื้อเครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดประสิทธิภาพสูงด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบเหนี่ยวนำอิเลคตรอน (เลขที่โครงการ : 56075254420) 05/08/2556 
96 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ (เลขที่โครงการ : 56085038869) 05/08/2556 
97 กรมสุขภาพจิต  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate controlled release 200 mg (เลขที่โครงการ : 56085011143) 05/08/2556 
98 โรงพยาบาลนาหว้า  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน (เลขที่โครงการ : 56085036708) 05/08/2556 
99 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ท่อ (เลขที่โครงการ : 56085043983) 05/08/2556 
100 จังหวัดนครพนม  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 4 (เลขที่โครงการ : 56085042547) 05/08/2556 
101 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085042844) 05/08/2556 
102 โรงพยาบาลกะเปอร์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Radian Warmer จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085039622) 05/08/2556 
103 โรงพยาบาลพบพระ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56085034907) 05/08/2556 
104 โรงพยาบาลพบพระ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่โครงการ : 56085034969) 05/08/2556 
105 โรงพยาบาลลำลูกกา  สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (เลขที่โครงการ : 56085041842) 05/08/2556 
106 โรงพยาบาลลำปาง  สอบราคาซื้อเครื่องล้าง Ultrasonic จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085040462) 05/08/2556 
107 โรงพยาบาลสรรพยา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56065049859) 05/08/2556 
108 จังหวัดสระบุรี  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56075301371) 05/08/2556 
109 โรงพยาบาลแม่สอด  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เลขที่โครงการ : 56085037964) 05/08/2556 
110 โรงพยาบาลนครราชสีมา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด (เลขที่โครงการ : 56085034116) 05/08/2556 
111 โรงพยาบาลเปือยน้อย  สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ (เลขที่โครงการ : 56065019607) 05/08/2556 
112 โรงพยาบาลสิชล  สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร จำนวน 25 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085035061) 05/08/2556 
113 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดชนิดกระบอกฉีดยา Syring Pump จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085035177) 05/08/2556 
114 โรงพยาบาลบุรีรัมย์  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 56085035874) 05/08/2556 
115 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลขที่โครงการ : 56085025841) 05/08/2556 
116 โรงพยาบาลแม่สะเรียง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 3) (ยูนิตทันตกรรมชนิด 2 หัวกรอ เป็นแบบกรอเร็วปกติ 1 หัว และแบบหัวกรอเร็วชนิดมีไฟในตัว (LED) 1 หัว และ ยูนิตทันตกรรม แบบเคลื่อนย้ายได้) (เลขที่โครงการ : 56085013288) 05/08/2556 
117 จังหวัดเลย  สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล (เลขที่โครงการ : 56085009128) 05/08/2556 
118 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สอบราคาซื้อชุดวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบส่งต่อภาคสนาม (เลขที่โครงการ : 56085020073) 05/08/2556 
119 โรงพยาบาลหนองบัวแดง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วย 3 ไกปีกนก (ชนิดไฟฟ้า) จำนวน 6 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085032945) 05/08/2556 
120 โรงพยาบาลหนองบัวแดง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เตียงผู้ป่วย 3 ไก (ชนิดมือหมุน) จำนวน 30 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085032752) 05/08/2556 
121 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เลขที่โครงการ : 56075108122) 05/08/2556 
122 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัดและสายใยแก้วนำแสงใช้ในการผ่าตัด (เลขที่โครงการ : 56075122518) 05/08/2556 
123 จังหวัดพิษณุโลก  สอบราคาซื้อหัวตรวจอวัยวะตื้นสำหรับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (เลขที่โครงการ : 56075104360) 05/08/2556 
124 โรงพยาบาลเลิดสิน  สอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวชนิดต่อเนื่องและเป็นจังหวะ (Contionuous/Intermittent Suction) จำนวน 14 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085000688) 05/08/2556 
125 โรงพยาบาลเลิดสิน  สอบราคาซื้อชุดดูดของเหลวสารเหลวชนิดใช้กับไปป์ไลน์ (High Suction Controller) จำนวน 14 ชุด (เลขที่โครงการ : 56085000734) 05/08/2556 
UPDATE เอกสารเผยแพร่                                                                                                        อ่านทั้งหมด[+]

build-banner.gif

build-banner.gif

build-banner.gif

build-banner.gif

คู่มือแนวทางการเลือกซื้อ ถุงมือทางการแพทย์ คู่มือแนวทางการเลือกซื้อ ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด คู่มือแนวทางการเลือกซื้อ กระบอกฉีดยา คู่มือแนวทางการเลือกซื้อ
เตียงผู้ป่วย